vylúčiť

čo exclude, rule out sth, (z organizácie) expel sb from sth

To je vylúčené! (zamietnutie)
That's out of the question!, No way!
ðæts aʊt əv ðə ˈkwεstʃən!ˌ nəʊ weɪ!
To nemožno vylúčiť.
It can't be ruled out.
ɪt kɑːnt biː ruːld aʊt
Bol vylúčený z univerzity.
He was expelled from university.
hɪ wɒz ɪkˈspεld frɒmˌjuːnɪˈvɜːsɪtɪ
Rozhodca ho vylúčil.
The referee sent him off.
ðəˌrεfəˈriː sεnt hɪm ɒf