vyliezť

get out of sth, (z úkrytu) come out, (z domu ap.) go out of sth

Nebol som schopný vyliezť z postele.
I was unable to get out of bed.
aɪ wɒz ʌnˈeɪbl tə gεt aʊt əv bεd
môžeš vyliezť.
You can come out.
juː kən kʌm aʊt
Vyliezli sme na strom.
We climbed up a tree.
wiː klaɪmd ʌp ə triː
Nakoniec z neho vyliezlo, že...
In the end he revealed that...
ɪn ðiː εnd hɪ rɪˈviːld ðæt
Už vylieza slniečko. (z mrakov ap.)
The sun is coming out., The sun is peeking out/through.
ðə sʌn ɪz ˈkʌmɪŋ aʊtˌ ðə sʌn ɪz piːkɪŋ aʊt/θruː
Slnko už vyliezlo (spoza oblakov).
The sun has come out., The sun broke through the clouds.
ðə sʌn hæz kʌm aʊtˌ ðə sʌn brəʊk θruː ðə klaʊdz