vyliať

pour (out), (rozliať) spill

Vylej to do záchoda.
Pour it down the toilet.
pɔː ɪt daʊn ðə ˈtɔɪlɪt
Nevylej to.
Don't spill it.
dəʊnt spɪl ɪt
Rieky sa vyliali z brehov.
Rivers overflowed., Rivers burst their banks.
ˈrɪvəzˌəʊvəˈfləʊdˌ ˈrɪvəz bɜːst ðεə bæŋks
Vylial si zlosť na...
He took it out on..., He vented his anger on...
hɪ tʊk ɪt aʊt ɒnˌ hɪ vεntɪd hɪz ˈæŋgə ɒn