vydať, vydávať

1(publikovať) čo publish, (album ap.) release, (úradne) issue sth

Vydal viac než 10 kníh.
He has published more than 10 books.
hɪ hæz ˈpʌblɪʃt mɔː ðæn tεn bʊks
Vydávajú nový album...
They are coming out with a new album...
ðeɪ ɑː ˈkʌmɪŋ aʊt wɪθ ə njuː ˈælbəm
Bol vydaný rozkaz, aby...
An order was issued to...
ən ˈɔːdə wɒz ˈɪʃjuːd tə

2(odovzdať) koho/čo hand over sb/sth, (zo seba) čo give (out), let out sth

Vydali zločinca polícii.
They handed the criminal over to the police.
ðeɪ hændɪd ðə ˈkrɪmɪnl ˈəʊvə tə ðə pəˈliːs
Odmietli vydať rukojemníkov.
They refused to release the hostages.
ðeɪ rɪˈfjuːzd tə rɪˈliːs ðə ˈhɒstɪdʒɪz
Vrah bude vydaný späť do Británie.
The murderer will be extradited back to the UK.
ðə ˈmɜːdərə wɪl biː ˈεkstrəˌdaɪtɪd bæk tə ðəˌjuːˈkeɪ
Čo to vydáva tie zvuky?
What's making the sounds?
wɒts ˈmeɪkɪŋ ðə saʊndz?
Nevydal ani hláska.
He didn't even peep., He didn't utter/breathe a sound.
hɪ ˈdɪdnt ˈiːvn piːpˌ hɪ ˈdɪdnt ˈʌtə/briːð ə saʊnd