vybrať

choose, pick, select

Vyber si.
Take your pick., Make a choice.
teɪk jɔː pɪkˌ meɪk ə tʃɔɪs
Môžeš si vybrať (sám).
You are free to choose.
juː ɑː friː tə tʃuːz
Chcel by som si vybrať peniaze. (v banke)
I'd like to withdraw., I'd like to make a withdrawal.
aɪd laɪk tə wɪðˈdrɔːˌ aɪd laɪk tə meɪk ə wɪðˈdrɔːəl
Dobre si si vybral.
You've made a good choice.
juːv meɪd ə gʊd tʃɔɪs
Ešte sme si nevybrali.
We haven't chosen yet.
wiː ˈhævnt ˈtʃəʊzn jεt
Vybrali ste si?
Have you chosen?
hæv juː ˈtʃəʊzn?
Koľko mám vybrať? (z bankomatu)
How much should I withdraw?
haʊ mʌtʃ ʃʊd aɪ wɪðˈdrɔː?