všetko

everything, (celok, celé) all, (čokoľvek) anything

Všetko najlepšie k narodeninám!
Happy Birthday!, Many happy returns!
ˈhæpɪ ˈbɜːθˌdeɪ!ˌ ˈmεnɪ ˈhæpɪ rɪˈtɜːnz!
Všetka česť!
Credit where credit's due!
ˈkrεdɪt wεə ˈkrεdɪts djuː!
To je všetko.
That's all., That's (about) it.
ðæts ɔːlˌ ðæts (əˈbaʊt) ɪt
A to je všetko? (už nič viac)
Is that it?
ɪz ðæt ɪt?
Je po všetkom. (je koniec)
It's all over., That's it.
ɪts ɔːl ˈəʊvəˌ ðæts ɪt
Je po všetkom. (všetko je stratené)
The game is over., The game is up.
ðə geɪm ɪz ˈəʊvəˌ ðə geɪm ɪz ʌp
To je nadnes všetko.
That's all for today.
ðæts ɔːl fə təˈdeɪ
Je schopný všetkého.
He's capable of anything.
hiːz ˈkeɪpəbl əv ˈεnɪˌθɪŋ
To hovorí za všetko.
It tells its own tale., It speaks volumes.
ɪt tεlz ɪts əʊn teɪlˌ ɪt spiːks ˈvɒljuːmz
Všetko ma bolí.
I am aching all over.
aɪ əm eɪkɪŋ ɔːl ˈəʊvə
To už presahuje všetky medze!
That takes the biscuit!, That's a bit too much!
ðæt teɪks ðə ˈbɪskɪt!ˌ ðæts ə bɪt tuː mʌtʃ!
Všetko má svoj čas.
All in good time.
ɔːl ɪn gʊd taɪm
Všetkého veľa škodí.
Too much of a good thing.
tuː mʌtʃ əv ə gʊd θɪŋ
Do tretice všetko dobré.
Third time lucky.
θɜːd taɪm ˈlʌkɪ
Všetko zlé je na niečo dobré.
Every cloud has a silver lining., It's an ill wind (that blows nobody any good).
ˈεvrɪ klaʊd hæz ə ˈsɪlvə ˈlaɪnɪŋˌ ɪts ən ɪl wɪnd (ðæt bləʊz ˈnəʊbədɪ ˈεnɪ gʊd)
zo všetkých síl, z celej sily
with all one's might
wɪθ ɔːl maɪt
podľa všetkého (ako sa zdá)
to all appearances, presumably
tə ɔːl əˈpɪərənsɪzˌ prɪˈzjuːməblɪ
všetko možné
all kinds of things
ɔːl kaɪndz əv θɪŋz