vrátiť sa

come back, get/go back, return

Hneď sa vrátim.
I'll be right back.
aɪl biː raɪt bæk
Kedy sa vráti?
When will he be back?
wεn wɪl hɪ biː bæk?
Vráť sa!
Come back!
kʌm bæk!
sa vracia!
He is coming back!
hɪ ɪz ˈkʌmɪŋ bæk!
Musím sa vrátiť po tašku.
I must go back for the bag.
aɪ mʌst gəʊ bæk fə ðə bæg
Vrátim sa k tomu neskôr.
I will get back to it later.
aɪ wɪl gεt bæk tə ɪt ˈleɪtə
Už sa k tomu nechcem vracať.
I don't want to go back to it.
aɪ dəʊnt wɒnt tə gəʊ bæk tə ɪt
To sa mu vráti. (vypomstí sa to)
It will backfire on him.
ɪt wɪlˌbækˈfaɪə ɒn hɪm