vrátane

čoho including sth, inclusive of sth, sth included

Všetky ceny sú vrátane DPH.
All prices are inclusive of VAT.
ɔːl praɪsɪz ɑː ɪnˈkluːsɪv əv væt
Celá Európa, vrátane Británie, ...
All of Europe, Britain included, ...
ɔːl əv ˈjʊərəpˌ ˈbrɪtn ɪnˈkluːdɪdˌ
cena vrátane všetkých poplatkov (na dovolenke ap.)
all-inclusive price
ɔːlɪnˈkluːsɪv praɪs
od pondelka do piatka vrátane
from Monday to Friday inclusive, (AmE) Monday through Friday
frɒm ˈmʌndeɪ tə ˈfraɪdeɪ ɪnˈkluːsɪvˌ ˈmʌndeɪ θruː ˈfraɪdeɪ
deti od 5 do 16 rokov vrátane
children from 5 to 16 inclusive
ˈtʃɪldrən frɒm faɪv təˌsɪksˈtiːn ɪnˈkluːsɪv