voľný

free

Vstup voľný. (bez vstupného)
Free admission., Admission free., Free entrance.
friː ədˈmɪʃənˌ ədˈmɪʃən friːˌ friː ˈεntrəns
Je toto miesto voľné? (na sedenie)
Is this seat free?
ɪz ðɪs siːt friː?
Máte nejaké voľné izby?
Do you have any vacancies?
dʊ juː hæv ˈεnɪ ˈveɪkənsɪz?
To sako je trochu voľné.
The jacket is a bit too loose.
ðə ˈdʒækɪt ɪz ə bɪt tuː luːs
Venujem sa tomu vo voľnom čase.
I do it in my spare/leisure time.
aɪ dʊ ɪt ɪn maɪ spεə/ˈlεʒə taɪm