volať sa

be called, be sb's name

Ako sa voláš?
What's your name?
wɒts jɔː neɪm?
Volám sa...
My name is...
maɪ neɪm ɪz
Za slobodna sa volala...
Her maiden name was...
hə ˈmeɪdn neɪm wɒz
Volá sa to...
It is called...
ɪt ɪz kɔːld
Volá sa po otcovi.
He took his father's name., He is named after his father.
hɪ tʊk hɪz ˈfɑːðəz neɪmˌ hɪ ɪz neɪmd ˈɑːftə hɪz ˈfɑːðə