vojsť sa

kam fit, go, get in(to) sth

Vojde sa to do vrecka.
It fits into a pocket.
ɪt fɪts ˈɪntə ə ˈpɒkɪt
Na disk sa vojde až...
The disc can hold up to...
ðə dɪsk kən həʊld ʌp tə
Koľko litrov sa vojde do tej fľaše?
How many litres can the bottle hold?
haʊ ˈmεnɪ ˈliːtəz kən ðə ˈbɒtl həʊld?
Do sály sa vojde len sto ľudí.
The hall can hold only one hundred people.
ðə hɔːl kən həʊld ˈəʊnlɪ wʌn ˈhʌndrəd ˈpiːpl