vina

guilt, blame, (chyba) fault

Kto je na vine?, Čia je to vina?
Who is to blame?, Whose fault is it?, Who is at fault?
huː ɪz tə bleɪm?ˌ huːz fɔːlt ɪz ɪt?ˌ huː ɪz æt fɔːlt?
Nebola to moja vina.
It was not my fault.
ɪt wɒz nɒt maɪ fɔːlt
To je všetko tvoja/vaša vina.
It's all your fault.
ɪts ɔːl jɔː fɔːlt
Dávajú mi za vinu...
They blame me for..., They lay the blame for ... on me.
ðeɪ bleɪm miː fəˌ ðeɪ leɪ ðə bleɪm fə ... ɒn miː
Nedávajte mi to za vinu!
Don't blame me!
dəʊnt bleɪm miː!
Vzal na seba vinu za...
He took the blame for...
hɪ tʊk ðə bleɪm fə
Zvaľujú vinu na...
They put/pin the blame on...
ðeɪ pʊt/pɪn ðə bleɪm ɒn
(svojou) vlastnou vinou
through one's own fault
θruː əʊn fɔːlt