viac

more, (už nie) not any more/longer, no more/longer

Zarába viac ako ja.
He makes more money than me.
hɪ meɪks mɔː ˈmʌnɪ ðæn miː
Čo viac si môžeš želať?
What more can you ask (for)?
wɒt mɔː kən juː ɑːsk (fɔː)?
Viac o tom nebudeme hovoriť.
We won't talk about it any more.
wiː wəʊnt tɔːk əˈbaʊt ɪt ˈεnɪ mɔː
A čo viac...
And what's more...
ænd wɒts mɔː
nikdy viac
never more/again
ˈnεvə mɔː/əˈgεn
čoraz viac
more and more
mɔː ænd mɔː
dvakrát viac peňazí/kamarátov
twice as much money/many friends
twaɪs əz mʌtʃ ˈmʌnɪ/ˈmεnɪ frεndz
oveľa/ešte viac
even/much more
ˈiːvn/mʌtʃ mɔː
čím ďalej, tým viac
more and more
mɔː ænd mɔː
viac než dosť
more than enough, enough and to spare
mɔː ðæn ɪˈnʌfˌ ɪˈnʌf ænd tə spεə