veriť

komu/čomu believe sb/sth, (dôverovať) trust, have confidence in sb

Veríte mi?
Do you believe me?
dʊ juː bɪˈliːv miː?
Neverím ti ani slovo.
I don't believe you a single word.
aɪ dəʊnt bɪˈliːv juː ə ˈsɪŋgl wɜːd
Dá sa mu veriť?
Can he be trusted?
kən hɪ biː ˈtrʌstɪd?
Ver mi. (dôveruj)
Trust me!
trʌst miː!
Verte mi. (hovorím pravdu)
Believe me.
bɪˈliːv miː
Verím, že sa nám to podarí.
I believe that we will succeed.
aɪ bɪˈliːv ðæt wiː wɪl səkˈsiːd
Neverí v Boha.
He doesn't believe in God.
hɪ ˈdʌznt bɪˈliːv ɪn gɒd
Neverím vlastným očiam!
I can't believe my eyes!
aɪ kɑːnt bɪˈliːv maɪ aɪz!
Tomu tak uverím!
A likely story!, Tell it to the marines!
ə ˈlaɪklɪ ˈstɔːrɪ!ˌ tεl ɪt tə ðə məˈriːnz!