veľký

big, great, large

Aký je veľký? (koľko má rokov)
How old is he?
haʊ əʊld ɪz hɪ?
Aký veľký je ten súbor?
What's the size of the file?
wɒts ðə saɪz əv ðə faɪl?
Dám si veľkú kolu.
I'll have a large cola.
aɪl hæv ə lɑːdʒ ˈkəʊlə
Až budem veľký...
When I'm grown-up...
wεn aɪm grəʊnʌp
Zarába veľké peniaze.
He makes big money.
hɪ meɪks bɪg ˈmʌnɪ
Čím väčší, tým lepší.
The bigger the better.
ðə bɪgə ðə ˈbεtə
... je dvakrát väčší ako...
... is twice the size of...
... ɪz twaɪs ðə saɪz əv
Ktorý je najväčší?
Which one is the biggest?, Which one is the largest?
wɪtʃ wʌn ɪz ðə bɪgɪst?ˌ wɪtʃ wʌn ɪz ðə lɑːdʒɪst?
s najväčšou pravdepodobnosťou
most likely
məʊst ˈlaɪklɪ
Nie je to nič veľké. (významné ap.)
It's no big deal.
ɪts nəʊ bɪg diːl
Má veľký vplyv. (je vplyvný)
He is very influential.
hɪ ɪz ˈvεrɪˌɪnflʊˈεnʃəl
Tie topánky sú mi priveľké.
The shoes are too big for me.
ðə ʃuːz ɑː tuː bɪg fə miː
veľká neznáma (o človeku ap.)
big unknown, (pren.) dark horse
bɪg ʌnˈnəʊnˌ dɑːk hɔːs
veľké zviera
big gun, big shot/cheese, (BrE) big noise
bɪg gʌnˌ bɪg ʃɒt/tʃiːzˌ bɪg nɔɪz
ísť na veľkú (potrebu) (na záchod)
do (a) number two, go number two
dʊ (ə) ˈnʌmbə tuːˌ gəʊ ˈnʌmbə tuː