veľa

many, (u nepočítateľných) much, (kopa) a lot

Bolo tam veľa ľudí.
There were many people.
ðεə wɜː ˈmεnɪ ˈpiːpl
Veľa sa toho nevie...
Not much is known...
nɒt mʌtʃ ɪz nəʊn
Veľa šťastia!
Good luck!, Best of luck!
gʊd lʌk!ˌ bεst əv lʌk!
Veľa som o tebe/vás počul.
I've heard a lot about you.
aɪv hɜːd ə lɒt əˈbaʊt juː
To je na mňa veľa.
It's (way) too much for me.
ɪts (weɪ) tuː mʌtʃ fə miː
Veľa toho nenahovorí.
He doesn't talk much., He isn't very talkative.
hɪ ˈdʌznt tɔːk mʌtʃˌ hɪ ˈɪznt ˈvεrɪ ˈtɔːkətɪv
Veľa som premýšľal.
I did a lot of thinking.
aɪ dɪd ə lɒt əv ˈθɪŋkɪŋ
Znamená pre mňa veľa.
She means a lot to me.
ʃɪ miːnz ə lɒt tə miː
Veľa kriku pre nič.
Much ado about nothing., Much fuss about nothing.
mʌtʃ əˈduː əˈbaʊt ˈnʌθɪŋˌ mʌtʃ fʌs əˈbaʊt ˈnʌθɪŋ