vedľa1

čoho beside, next to, (neďaleko) near(by)

Stála vedľa mňa.
She stood beside me.
ʃɪ stʊd bɪˈsaɪd miː
Bývame vedľa seba.
We live next to each other., We're next-door neighbours.
wiː lɪv nεkst tə iːtʃ ˈʌðəˌ wɪə nεkstdɔː ˈneɪbəz
Postav to vedľa postele.
Put it by the bed.
pʊt ɪt baɪ ðə bεd
tesne vedľa koho/čoho
(very) close to sb/sth, right next to sb/sth
(ˈvεrɪ) kləʊsˌ raɪt nεkst