včas

in time, (presne načas) on time, (zavčasu) in good time

Upozornili nás včas.
We were notified in time.
wiː wɜː ˈnəʊtɪˌfaɪd ɪn taɪm
Buďte tam včas!
Be there on time!
biː ðεə ɒn taɪm!
Dorazili sme tam včas.
We got there in time.
wiː gɒt ðεə ɪn taɪm
Našťastie sa vrátil včas.
Fortunately, he came back on time.
ˈfɔːtʃənɪtlɪˌ hɪ keɪm bæk ɒn taɪm
Prišli ste práve včas.
You've come just in time.
juːv kʌm dʒʌst ɪn taɪm