v, vo

in, (v rámci) within, (hl. časovo) at

V dome nie je elektrina.
There is no electricity in the house.
ðεə ɪz nəʊ ɪlεkˈtrɪsɪtɪ ɪn ðə haʊs
Bolo to v televízii.
It was on TV.
ɪt wɒz ɒnˌtiːˈviː
Bolo to neskoro v noci.
It was late at night.
ɪt wɒz leɪt æt naɪt
V správny čas na správnom mieste.
In the right place at the right time.
ɪn ðə raɪt pleɪs æt ðə raɪt taɪm
Odišiel v stredu/piatok.
He left on Wednesday/Friday.
hɪ lεft ɒn ˈwεnzdeɪ/ˈfraɪdeɪ
Som v škole/práci.
I'm at school/work.
aɪm æt skuːl/wɜːk
Stretol som ho v autobuse/v lietadle/vo vlaku.
I met him on the bus/plane/train.
aɪ mεt hɪm ɒn ðə bʌs/pleɪn/treɪn
Je v ťahu.
He's gone.
hiːz gɒn
Veríš v Boha?
Do you believe in God?
dʊ juː bɪˈliːv ɪn gɒd?
Si v poriadku?
Are you all right?, Are you OK?
ɑː juː ɔːl raɪt?ˌ ɑː juːˌəʊˈkeɪ?
Keby som vyhral v lotérii...
If I won the lottery...
ɪf aɪ wɒn ðə ˈlɒtərɪ
Pracuje v záhrade.
He's working in the garden.
hiːz ˈwɜːkɪŋ ɪn ðə ˈgɑːdn
V porovnaní s...
Compared to...
kəmˈpεəd tə
majstrovstvá sveta v hokeji
hockey world championship
ˈhɒkɪ wɜːld ˈtʃæmpɪənˌʃɪp
Je v tom. (tehotná)
She is preggers., She has a bun in the oven.
ʃɪ ɪz ˈprεgəzˌ ʃɪ hæz ə bʌn ɪn ðiː ˈʌvn