uvedomiť si

čo (come to) realize sth, become aware of sth, (uvedomovať si) be aware of sth

Neuvedomil som si to.
I didn't realize it.
aɪ ˈdɪdnt ˈrɪəˌlaɪz ɪt
Potom si uvedomila, že...
Then she came to realize..., Then she was suddenly aware that...
ðεn ʃɪ keɪm tə ˈrɪəˌlaɪzˌ ðεn ʃɪ wɒz ˈsʌdnlɪ əˈwεə ðæt
Uvedomuješ si, že...?
Do you realize that...?
dʊ juː ˈrɪəˌlaɪz ðæt?
To si plne uvedomujem.
I am fully aware of that.
aɪ əm ˈfʊlɪ əˈwεə əv ðæt
Začínajú si uvedomovať skutočnosť, že...
They are becoming aware/conscious of the fact...
ðeɪ ɑː bɪˈkʌmɪŋ əˈwεə/ˈkɒnʃəs əv ðə fækt