úvaha

consideration, (zamyslenie) reflection(s), (zvažovanie) deliberation

To neprichádza do úvahy.
That is out of the question.
ðæt ɪz aʊt əv ðə ˈkwεstʃən
Keď neberieme do úvahy...
Leaving aside..., Not considering...
liːvɪŋ əˈsaɪdˌ nɒt kənˈsɪdərɪŋ
Do úvahy prichádzajú len dve možnosti.
There are only two possibilities.
ðεə ɑː ˈəʊnlɪ tuːˌpɒsɪˈbɪlɪtɪz