uniesť

1(bremeno ap.) čo (be able to) bear/carry, (be able to) support sth

Unesieš to?
Can you carry it?
kən juː ˈkærɪ ɪt?
Unesie ma ten stôl?
Will the table take my weight?
wɪl ðə ˈteɪbl teɪk maɪ weɪt?
Lietadlo unesie až dvadsať ton nákladu.
The plane can carry up to 20 tonnes of cargo.
ðə pleɪn kən ˈkærɪ ʌp tə ˈtwεntɪ tʌnz əv ˈkɑːgəʊ

2(odviesť násilím) koho kidnap, abduct sb, (lietadlo) čo hijack sth

Lietadlo uniesli počas letu z...
The plane was hijacked on a flight from...
ðə pleɪn wɒz ˈhaɪˌdʒækt ɒn ə flaɪt frɒm
Jeho syna uniesli.
His son was kidnapped., His son was abducted.
hɪz sʌn wɒz ˈkɪdnæptˌ hɪz sʌn wɒz æbˈdʌktɪd
Nechal som sa uniesť. (emóciami)
I got carried away.
aɪ gɒt ˈkærɪd əˈweɪ
Obecenstvo bolo úplne unesené.
The audience was in raptures.
ðiː ˈɔːdɪəns wɒz ɪn ˈræptʃəz