úmysel

intention, (form.) intent, (plán) plan

Čo máš v úmysle (urobiť)?
What do you intend to do?
wɒt dʊ juː ɪnˈtεnd tə dʊ?
Nemám (vôbec) v úmysle pomáhať im.
I have no intention to help them.
aɪ hæv nəʊ ɪnˈtεnʃən tə hεlp ðəm
Majú dobré/zlé úmysly.
They have good/bad intentions.
ðeɪ hæv gʊd/bæd ɪnˈtεnʃənz
Urobil to s úmyslom zabrániť...
He did it intending to prevent...
hɪ dɪd ɪt ɪnˈtεndɪŋ tə prɪˈvεnt
Nebol to úmysel.
It was not intentional.
ɪt wɒz nɒt ɪnˈtεnʃənl
(vykonaný) v dobrom úmysle/s dobrým úmyslom
(done) in good faith, (done) with good intention
(dʌn) ɪn gʊd feɪθˌ (dʌn) wɪθ gʊd ɪnˈtεnʃən