umrieť

na čo die of/from sth, (zomrieť) (form.) decease, (euf.) pass away/on

Na čo umrel?
What did he die of?
wɒt dɪd hɪ daɪ əv?
Umrel na rakovinu.
He died of/from cancer.
hɪ daɪd əv/frɒm ˈkænsə
Umieram od hladu.
I'm starving/starved.
aɪm ˈstɑːvɪŋ/stɑːvd
Na cestách umiera stále viac ľudí.
More and more people die on the roads.
mɔː ænd mɔː ˈpiːpl daɪ ɒn ðə rəʊdz
Takmer sme umreli od smiechu.
We almost died laughing.
wiː ˈɔːlməʊst daɪd lɑːfɪŋ
Nádej umiera posledná.
Never say die., Where there's life there's hope.
ˈnεvə seɪ daɪˌ wεə ðεəz laɪf ðεəz həʊp