ujsť

1(tajne) run away, (uniknúť) escape, (čas) pass by

Zlodej skočil do auta a ušiel.
The robber leapt into a car and drove away/off.
ðə ˈrɒbə lεpt ˈɪntə ə kɑː ænd drəʊv əˈweɪ/ɒf
Ušiel mi autobus/vlak.
I missed the bus/train.
aɪ mɪst ðə bʌs/treɪn
Ušiel im vlak. (príležitosť)
They missed the boat.
ðeɪ mɪst ðə bəʊt
Ušlo mi niečo?
Have I missed anything?
hæv aɪ mɪst ˈεnɪˌθɪŋ?
Nenechajte si to ujsť!
Don't miss it!
dəʊnt mɪs ɪt!

2(byť dostačujúce) be passable/OK, be not (so) bad

Ujde to! (je to celkom dobré)
That's not bad!
ðæts nɒt bæd!
Obed celkom ušiel.
The lunch was so-so.
ðə lʌntʃ wɒz səʊsəʊ
Ako sa máš? – Ujde to.
How are you? – So-so./Not bad.
haʊ ɑː juː? - səʊsəʊ/nɒt bæd