udržať

čo keep, maintain, (silou, zovretím) hold

Už to neudržím!
I can't hold it any longer!
aɪ kɑːnt həʊld ɪt ˈεnɪ lɒŋgə!
Ten povraz to neudrží.
The rope can't hold it.
ðə rəʊp kɑːnt həʊld ɪt
Udržíš tajomstvo?
Can you keep a secret?
kən juː kiːp ə ˈsiːkrɪt?
Snaží sa s nimi udržať krok.
He tries to keep up/the pace with them.
hɪ traɪz tə kiːp ʌp/ðə peɪs wɪθ ðəm
Snažili sme sa ho udržať nažive.
We tried to keep him alive.
wiː traɪd tə kiːp hɪm əˈlaɪv