učiť sa

čo learn sth, (študovať) study

Učí sa chodiť.
He's learning to walk.
hiːz ˈlɜːnɪŋ tə wɔːk
Učím sa latinčinu už päť rokov.
I have been learning Latin for five years.
aɪ hæv bɪn ˈlɜːnɪŋ ˈlætɪn fə faɪv jɪəz
Rýchlo sa učí.
He is a fast learner., He is a quick study.
hɪ ɪz ə fɑːst ˈlɜːnəˌ hɪ ɪz ə kwɪk ˈstʌdɪ
učiť sa čo naspamäť
memorize sth, learn sth by heart
ˈmεməˌraɪzˌ lɜːn baɪ hɑːt
Naše deti sa učia celkom dobre.
Our children are doing quite well at school.
aʊə ˈtʃɪldrən ɑː ˈduːɪŋ kwaɪt wεl æt skuːl
Musím sa učiť na skúšku.
I must study for the exam.
aɪ mʌst ˈstʌdɪ fə ðiː ɪgˈzæm
Mal by si sa viac učiť.
You should study harder.
juː ʃʊd ˈstʌdɪ ˈhɑːdə
Zle sa učí.
He's doing poorly at school.
hiːz ˈduːɪŋ ˈpʊəlɪ æt skuːl
Učenie ma strašne nebaví.
I (totally) hate learning.
aɪ (ˈtəʊtəlɪ) heɪt ˈlɜːnɪŋ
Človek sa učí na vlastných chybách.
Once bitten, twice shy.
wʌns ˈbɪtnˌ twaɪs ʃaɪ