tu

here, (tuto) over here, (zdôraznenie) this is where

je tu. (prichádza)
Here she comes., There she is.
hɪə ʃɪ kʌmzˌ ðεə ʃɪ ɪz
Je tu niekde?
Is he around?
ɪz hɪ əˈraʊnd?
Keď si už tu...
Now that you are here...
naʊ ðæt juː ɑː hɪə
Jar je tu.
Spring is here.
sprɪŋ ɪz hɪə
Nie je tu.
He isn't here.
hɪ ˈɪznt hɪə
Hneď som tu.
I'll be right back.
aɪl biː raɪt bæk
Tu máš! (pri podávaní)
Here you are., Here you go.
hɪə juː ɑːˌ hɪə juː gəʊ
Tu máš! (zaucho ap.)
Eat this!
iːt ðɪs!
tu dole/vnútri/hore
down/in/up here
daʊn/ɪn/ʌp hɪə