trpieť

čím suffer, (tolerovať) tolerate sth, (trápiť sa) čím be grieving over sth

Trpí bolesťami chrbta.
He suffers from back pain.
hɪ ˈsʌfəz frɒm bæk peɪn
Hladom (tu) netrpíme.
We don't starve (here).
wiː dəʊnt stɑːv (hɪə)
Trpí nedostatkom sebavedomia.
He suffers from lack of confidence.
hɪ ˈsʌfəz frɒm læk əv ˈkɒnfɪdəns
Toto vám nebudem trpieť.
I am not going to tolerate this.
aɪ əm nɒt ˈgəʊɪŋ tə ˈtɒləˌreɪt ðɪs
A matka mu to trpí?
And his mother tolerates it?
ænd hɪz ˈmʌðə ˈtɒləˌreɪts ɪt?
Ľudia trpiaci cukrovkou...
Diabetes sufferers..., People suffering from diabetes...
ˌdaɪəˈbiːtɪs ˈsʌfərəzˌ ˈpiːpl ˈsʌfərɪŋ frɒmˌdaɪəˈbiːtɪs