trebárs

if you like, (pokojne) (very) well, (neváhajte) feel free

Môžeš ísť trebárs aj hneď.
You can/are free to go right now if you like.
juː kən/ɑː friː tə gəʊ raɪt naʊ ɪf juː laɪk
Mohli by sme zájsť trebárs...
Perhaps we might go to ...
pəˈhæps wiː maɪt gəʊ tə
Zjedol by som trebárs dvakrát toľko.
I could eat even twice as much.
aɪ kʊd iːt ˈiːvn twaɪs əz mʌtʃ