tlačiť

čo (posúvať) push, (bicykel ap.) wheel sth, na čo press sth

Tlačiť. (nápis na dverách)
Push.
pʊʃ
Netlač na mňa. (nenúť ma)
Don't push me.
dəʊnt pʊʃ miː
Tlačí nás čas.
We're pressed for time.
wɪə ˈprεst fə taɪm
Tlačia ma topánky.
My shoes are too tight.
maɪ ʃuːz ɑː tuː taɪt
Tlačili sme sa v autobuse.
We were packed in a bus., We were crowded in a bus.
wiː wɜː pækt ɪn ə bʌsˌ wiː wɜː ˈkraʊdɪd ɪn ə bʌs