tesný

tight, (rozdiel ap.) narrow, (vzdialenosť ap.) close

Nohavice sú mi tesné (v páse).
The trousers are too tight (in the waist).
ðə ˈtraʊzəz ɑː tuː taɪt (ɪn ðə weɪst)
Tesne vedľa!
Near miss!, Just wide!
nɪə mɪs!ˌ dʒʌst waɪd!
Ušiel nám tesne pred nosom. (vlak ap.)
We only just missed it.
wiː ˈəʊnlɪ dʒʌst mɪst ɪt
tesné víťazstvo
narrow victory
ˈnærəʊ ˈvɪktərɪ