tešiť sa

na čo look forward to sth, (radovať sa) z čoho enjoy sth

Teším sa, že ťa uvidím.
I am looking forward to seeing you.
aɪ əm lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ˈsiːɪŋ juː
Tešíte sa?
Are you looking forward to it?
ɑː juː lʊkɪŋ ˈfɔːwəd tə ɪt?
Teš sa! (hrozba)
Just you wait!
dʒʌst juː weɪt!