teraz

now, (práve) at the/this moment

Teraz nie.
Not now.
nɒt naʊ
A čo teraz?
And now what?
ænd naʊ wɒt?
Pripraviť sa, pozor, teraz!
Ready, steady, go!, On your marks - get set - go!
ˈrεdɪˌ ˈstεdɪˌ gəʊ!ˌ ɒn jɔː mɑːks - gεt sεt - gəʊ!
práve teraz
right now
raɪt naʊ