teplo

heat, (príjemné) warmth

Je mi teplo. (príjemne)
I'm warm.
aɪm wɔːm
Je mi teplo. (nepríjemne)
I'm hot.
aɪm hɒt
Je pekne/príjemne teplo.
It is nice and warm.
ɪt ɪz naɪs ænd wɔːm
Poďme niekam do tepla.
Let's go somewhere/someplace warm.
lεts gəʊ ˈsʌmˌwεə/ˈsʌmˌpleɪs wɔːm