ten, tá, to

1(známy zo súvislosti) the, (tamten) that

Kto je to dievča?
Who is the/that girl?
huː ɪz ðə/ðæt gɜːl?
Čítal si ten román?
Have you read the novel?
hæv juː rεd ðə ˈnɒvl?
Podaj mi tú bielu tašku.
Hand me the white bag.
hænd miː ðə waɪt bæg
Tá, ktorá nepracuje, má...
The one who doesn't work has...
ðə wʌn huː ˈdʌznt wɜːk hæz

2(to - tá vec) it, that, (fakt) the fact

To je zvláštne.
It is strange.
ɪt ɪz streɪndʒ
To je moja matka. (predstavujem)
This is my mother.
ðɪs ɪz maɪ ˈmʌðə
Ujde to. (na otázku ako sa máš?)
Not bad., So-so.
nɒt bædˌ səʊsəʊ
Čo ty na to?
How is that?, What do you think of it?
haʊ ɪz ðæt?ˌ wɒt dʊ juː θɪŋk əv ɪt?
Spoločná mena, to jest euro...
Common currency, i.e. euro...
ˈkɒmən ˈkʌrənsɪˌˌaɪˈiː ˈjʊərəʊ
Je to zlé. (stav veci)
Things are bad.
θɪŋz ɑː bæd
Ten najkrajší darček, čo som kedy dostal...
The nicest present I've ever received ...
ðə naɪsɪst ˈprεznt aɪv ˈεvə rɪˈsiːvd
To je auto! (obdiv)
What a car!, That's some car!
wɒt ə kɑː!ˌ ðæts sʌm kɑː!