takto

this way, like this, (pri predvádzaní) like so

Takto nič nedosiahneš.
You will achieve nothing this way.
juː wɪl əˈtʃiːv ˈnʌθɪŋ ðɪs weɪ
Takto sa nikam nedostaneme.
This is getting us nowhere.
ðɪs ɪz gεtɪŋ əs ˈnəʊˌwεə
Takto sa ďaleko nedostane.
He won't get far like this.
hɪ wəʊnt gεt fɑː laɪk ðɪs
Takto by to nešlo.
This is impossible.
ðɪs ɪz ɪmˈpɒsəbl
Čo takto (vyzvanie)...
What about ...?, How about ...?, Do you feel like ...?, Do you fancy ...?
wɒt əˈbaʊt ?ˌ haʊ əˈbaʊt ?ˌ dʊ juː fiːl laɪk ?ˌ dʊ juː ˈfænsɪ ?
Čo takto si zaplávať?
How about a swim?, What about a swim?
haʊ əˈbaʊt ə swɪm?ˌ wɒt əˈbaʊt ə swɪm?
A čo takto jej zavolať?
Why not give her a call?
waɪ nɒt gɪv hə ə kɔːl?