takmer

almost, nearly, all but

takmer nikdy/žiaden
hardly ever/any, almost never/no
ˈhɑːdlɪ ˈεvə/ˈεnɪˌ ˈɔːlməʊst ˈnεvə/nəʊ
Bolo takmer poludnie.
It was nearly/close to noon.
ɪt wɒz ˈnɪəlɪ/kləʊs tə nuːn
Je to takmer nemožné.
It's almost/next to impossible.
ɪts ˈɔːlməʊst/nεkst tə ɪmˈpɒsəbl
Takmer nemohol vstať.
He could barely stand up.
hɪ kʊd ˈbεəlɪ stænd ʌp
Takmer som na to zabudol.
I almost forgot about that.
aɪ ˈɔːlməʊst fəˈgɒt əˈbaʊt ðæt
Takmer spadla.
She nearly fell.
ʃɪ ˈnɪəlɪ fεl