svoj, svoja, svoje

one's, (vlastný) one's own (vždy podľa osoby)

Prišla so svojimi rodičmi.
She came with her parents.
ʃɪ keɪm wɪθ hə ˈpεərənts
Chce svoj vlastný byt.
He wants a flat of his own.
hɪ wɒnts ə flæt əv hɪz əʊn
Sú hrdí na svoje deti.
They are proud of their children.
ðeɪ ɑː praʊd əv ðεə ˈtʃɪldrən
Musíme (ísť) po svojich.
We must walk it., We must go on foot.
wiː mʌst wɔːk ɪtˌ wiː mʌst gəʊ ɒn fʊt
Urobím to po svojom.
I'll do it my way.
aɪl dʊ ɪt maɪ weɪ
Prišli si na svoje. (za vynaložené peniaze ap.)
They got their money's worth.
ðeɪ gɒt ðεə ˈmʌnɪz wɜːθ
Presadila si svoje.
She got her own way., She had it her own way.
ʃɪ gɒt hə əʊn weɪˌ ʃɪ hæd ɪt hə əʊn weɪ