svietiť

shine, (používať osvetlenie) light

Svieti slnko.
The sun is shining.
ðə sʌn ɪz ˈʃaɪnɪŋ
žiarovka nesvieti.
The bulb is not working.
ðə bʌlb ɪz nɒt ˈwɜːkɪŋ
Nenechávajte svietiť! (svetla)
Don't leave the lights on!
dəʊnt liːv ðə laɪts ɒn!
Nesvietia vám svetlá. (na aute)
Your (head)lights are out.
jɔː (hεd)laɪts ɑː aʊt
Stoj, svieti červená.
Stop, the red (light) is on.
stɒpˌ ðə rεd (laɪt) ɪz ɒn
Na cestu sme si svietili baterkou.
We used a torch to light the way.
wiː juːzd ə tɔːtʃ tə laɪt ðə weɪ
Nesvieť mi do očí.
Don't shine the light in my eyes.
dəʊnt ʃaɪn ðə laɪt ɪn maɪ aɪz