svetlo

light

Nesvietia vám predné svetlá.
Your headlights are out/off.
jɔː ˈhεdˌlaɪts ɑː aʊt/ɒf
Zažni svetlo.
Switch the light on.
swɪtʃ ðə laɪt ɒn
Zhasnite svetlá.
Switch the lights off.
swɪtʃ ðə laɪts ɒf
Ešte/Už je svetlo.
It is still/already (day)light.
ɪt ɪz stɪl/ɔːlˈrεdɪ (deɪ)laɪt
Je to vidieť len za (denného) svetla.
You can see it only by daylight.
juː kən siː ɪt ˈəʊnlɪ baɪ ˈdeɪˌlaɪt
Nečítajte pri slabom svetle.
Don't read in dim/low light.
dəʊnt riːd ɪn dɪm/ləʊ laɪt
Vo svetle nedávnych udalostí...
In the light of recent developments...
ɪn ðə laɪt əv ˈriːsnt dɪˈvεləpmənts