svätý

holy, saint

Daj mi svätý pokoj!
Give me a break!
gɪv miː ə breɪk!
Má svätú trpezlivosť.
She has the patience of a saint.
ʃɪ hæz ðə ˈpeɪʃəns əv ə ˈseɪnt
byť vyhlásený za svätého
be sanctified
biː ˈsæŋktɪˌfaɪd