súhlasiť

s kým/čím agree with sb/sth, fall in with, (prijať) accept sth

Súhlasíte?
Do you agree?
dʊ juː əˈgriː?
Nesúhlasím s ním.
I disagree with him., I don't agree with him.
aɪˌdɪsəˈgriː wɪθ hɪmˌ aɪ dəʊnt əˈgriː wɪθ hɪm
V tom s tebou súhlasím.
I agree with you about/in that., I take your point there.
aɪ əˈgriː wɪθ juː əˈbaʊt/ɪn ðætˌ aɪ teɪk jɔː pɔɪnt ðεə
To nesúhlasí.
It doesn't correspond.
ɪt ˈdʌzntˌkɒrɪˈspɒnd
To súhlasí. (je to pravda)
That's true.
ðæts truː