strážiť

koho/čo guard sb/sth, (dozerať ap.) watch (over) sb, (deti rodičom) (baby)sit sb

Dom stráži ochranka.
The house is guarded by security guards.
ðə haʊs ɪz ˈgɑːdɪd baɪ sɪˈkjʊərɪtɪ gɑːdʒ
Ja ho nestrážim. (neviem, čo robí)
I'm not his keeper.
aɪm nɒt hɪz ˈkiːpə
Strážim si váhu. (štíhlosť postavy)
I'm watching my weight.
aɪm wɒtʃɪŋ maɪ weɪt
Kto vám stráži deti?
Who's babysitting for you?
huːz ˈbeɪbɪsɪtɪŋ fə juː?