stihnúť

čo catch sth, (zvládnuť včas) manage sth (in time)

Nestihol som to. (začiatok ap.)
I missed it., I didn't make it (in time).
aɪ mɪst ɪtˌ aɪ ˈdɪdnt meɪk ɪt (ɪn taɪm)
Stihneme to. (urobiť)
We'll make it.
wiːl meɪk ɪt
Nestihol som to stretnutie.
I was late for the appointment.
aɪ wɒz leɪt fə ðiː əˈpɔɪntmənt
Stihol som autobus do...
I caught the bus to...
aɪ kɔːt ðə bʌs tə
Nestihol som to poslať.
I didn't manage to send it., I didn't have the time to send it.
aɪ ˈdɪdnt ˈmænɪdʒ tə sεnd ɪtˌ aɪ ˈdɪdnt hæv ðə taɪm tə sεnd ɪt
Nestihneme to v termíne.
We won't meet the deadline.
wiː wəʊnt miːt ðə ˈdεdˌlaɪn
Stihne ho prísny trest.
He will be punished severely.
hɪ wɪl biː ˈpʌnɪʃt sɪˈvɪəlɪ