stať sa

1(iným) become

Stal som sa obeťou...
I became a victim of..., I fell victim to...
aɪ bɪˈkeɪm ə ˈvɪktɪm əvˌ aɪ fεl ˈvɪktɪm tə
Stalo sa zvykom, že...
It has become a custom that...
ɪt hæz bɪˈkʌm ə ˈkʌstəm ðæt
Tento šport sa stáva čoraz obľúbenejším.
This sport is becoming increasingly popular.
ðɪs spɔːt ɪz bɪˈkʌmɪŋ ɪnˈkriːsɪŋlɪ ˈpɒpjʊlə

2(prihodiť sa) happen, come about/to pass

Čo sa stalo?
What (has) happened?
wɒt (hæz) ˈhæpnd?
Stalo sa niečo?
Is something wrong?
ɪz ˈsʌmθɪŋ rɒŋ?
Čo sa ti stalo?
What happened to you?
wɒt ˈhæpnd tə juː?
Čo sa stalo s tou telkou?
What is wrong with the TV?
wɒt ɪz rɒŋ wɪθ ðəˌtiːˈviː?
Nič sa nestalo. (na ospravedlnenie)
Never mind., It's okay., No harm done/no foul.
ˈnεvə maɪndˌ ɪtsˌəʊˈkeɪˌ nəʊ hɑːm dʌn/nəʊ faʊl
Rado sa stalo. (po poďakovaní)
My pleasure., You are welcome., Not at all., No problem.
maɪ ˈplεʒəˌ juː ɑː ˈwεlkəmˌ nɒt æt ɔːlˌ nəʊ ˈprɒbləm
sa stalo. (už je urobené)
It's been done.
ɪts bɪn dʌn
sa stalo. (bohužiaľ)
The damage is done.
ðə ˈdæmɪdʒ ɪz dʌn
Ako sa to stalo?
How did it happen?
haʊ dɪd ɪt ˈhæpn?
Nestalo sa ti nič?
Are you all right?
ɑː juː ɔːl raɪt?
Nič by sa ti nestalo, keby...
It wouldn't hurt you if you...
ɪt ˈwʊdnt hɜːt juː ɪf juː
Nech sa stane čokoľvek.
Come what may., Whatever happens.
kʌm wɒt meɪˌ wɒtˈεvə ˈhæpnz
Stala sa nehoda.
There's been an accident.
ðεəz bɪn ən ˈæksɪdənt
Už sa to nikdy nestane.
It won't happen again.
ɪt wəʊnt ˈhæpn əˈgεn
Akoby sa stalo. (na žiadosť ap.)
No sooner said than done.
nəʊ ˈsuːnə sεd ðæn dʌn
To sa stáva.
It happens., Things like this happen.
ɪt ˈhæpnzˌ θɪŋz laɪk ðɪs ˈhæpn