sranda

fun, (hl. BrE) a (good) laugh, (žart, fór) joke

Nerob si zo mňa srandu! (neklam ap.)
Don't bullshit me!
dəʊnt ˈbʊlʃɪt miː!
Nerobím si srandu., Bez srandy!
No shit!, I shit you not!
nəʊ ʃɪt!ˌ aɪ ʃɪt juː nɒt!
Urobil som to zo srandy.
I did it for fun.
aɪ dɪd ɪt fə fʌn
Je s ním sranda.
He is fun to be with.
hɪ ɪz fʌn tə biː wɪθ
Len som si robil srandu.
I was just kidding.
aɪ wɒz dʒʌst kɪdɪŋ
Bez srandy? (myslíš to vážne?)
No kidding?
nəʊ kɪdɪŋ?