sprostý

1(hlúpy) stupid, silly, dumb

Nebuď sprostý.
Don't be silly/stupid.
dəʊnt biː ˈsɪlɪ/ˈstjuːpɪd
Je úplne sprostá.
(euf.) She is dead from the neck up.
ʃɪ ɪz dεd frɒm ðə nεk ʌp
sprostý ako poleno
(as) thick as two (short) planks
(əz) θɪk əz tuː (ʃɔːt) plæŋkz

2(zlý) bad, (mizerný) lousy, rotten

za sprostých dvadsať eur
for measly twenty euros
fə ˈmiːzlɪ ˈtwεntɪ ˈjʊərəʊz
... pre jednu sprostú chybu
... because of one silly mistake
... bɪˈkɒz əv wʌn ˈsɪlɪ mɪˈsteɪk