spolu

together, (s) along with, (súčasne) at the same time

Chodíme spolu. (ako partneri)
We're dating., We're going out together.
wɪə ˈdeɪtɪŋˌ wɪə ˈgəʊɪŋ aʊt təˈgεðə
Chodili sme spolu do školy. (ako spolužiaci)
We went to school together., We attended the same school.
wiː wεnt tə skuːl təˈgεðəˌ wiː əˈtεndɪd ðə seɪm skuːl
Vychádzame spolu dobre.
We get on well together.
wiː gεt ɒn wεl təˈgεðə
Nevychádzajú spolu (dobre).
They don't get along.
ðeɪ dəʊnt gεt əˈlɒŋ
Hovorili sme spolu o tom.
We talked about it.
wiː tɔːkt əˈbaʊt ɪt
Ako to spolu súvisí?
What does it have to do with it?
wɒt dʌz ɪt hæv tə dʊ wɪθ ɪt?