smrdieť

čím smell (bad)/(awful), stink of sth, (zapáchať) be smelly of sth

Čo to tu smrdí?
What's that smell?
wɒts ðæt smεl?
Smrdí to po cesnaku.
It smells of garlic.
ɪt smεlz əv ˈgɑːlɪk
Smrdí mu z úst.
He has bad breath., His breath smells (bad).
hɪ hæz bæd brεθˌ hɪz brεθ smεlz (bæd)
Smrdia ti nohy.
Your feet stink., You have smelly feet.
jɔː fiːt stɪŋkˌ juː hæv ˈsmεlɪ fiːt
To smrdí malérom.
It smells of trouble.
ɪt smεlz əv ˈtrʌbl